Vriendenkring 1 maart 2021

1.constructieve vergadering

2.koekenverkoop

3.traktaat aan kinderen voor nieuwjaarsviering

4.extra activiteit dit schooljaar

5.nieuws uit de cultuurraad

6.vieringen

7.jeugdboekenweek 

8.verkeersveiligheid

9.doorlichting/ondersteuning 

10.nieuwe leden vriendenkring

11.schoolraad

12.lezing

13.tenten

volgende vergadering : maandag 17 mei 2021 om 20 uur, werkvergadering